0

nieporwnywalne glamour zni?ki replika Coach torebki

Stylistycznie wp?ywem ruchu modernistycznego Bauhausu, zni?ki replika Coach torebki, r?kawiczki i paski s? wyj?tkowe po??czenie wzornictwa artystycznego i jawnego u?yteczno?ci. Za pomoc? prostych kszta?tw geometrycznych w odcieniach naturalny, czarny, koniak, fiolety, zielenie i Gretchen zawiera uzupe?niaj?ce si? elementy tkania, ruroci?gw… Continue Reading